Nëse na zë gjumi dhe kemi vendosur Kuran, a është gjynah që nuk po e dëgjojmë?

Pyetje: Nëse kemi vendosur Kur’an dhe na zë gjumi, a është gjynah që nuk po e dëgjojmë?

Përgjigje: Pra, thotë që para se ta bjerë në gjumë e vendos Kur’anin dhe e zë gjumi duke dëgjuar Kur’an. Asnjë lloj problemi nuk ka fetarisht. Pra, pse është Kur’ani duke u kënduar në dhomë nuk është kusht patjetër që të jesh zgjuar kur është duke u kënduar Kur’ani. Kështu që nuk ka problem fetarisht.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon