Fjalët më të mira që Zoti ka përzgjedhur, që mbesin edhe nëse njeriu largohet nga jeta e kësaj bote!

I Dërguari i Allahut, salallahu alejhi we selem, tha: “Allahu, xhele xhelaluhu, ndër të gjitha fjalitë që thonë njerëzit ka përzgjedhur fjalitë e mëposhtme: subhanAllah, elhamdulilah, la ilahe il-lallah, Allahu ekber, këto fjalë konsiderohen fjalët që mbesin për njeriun edhe nëse njeriu largohet nga kjo botë ato e vazhdojnë përmendjen e Zotit, xhele xhelaluhu, deri në Ditën e Kijametit.”

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon