I kam dëmtuar makinë dikujt dhe jam larguar nga paniku! Çfarë duhet të bëj, a kam gjynah?

Pyetje: I kam dëmtuar makinën dikujt dhe jam larguar nga paniku! Çfarë duhet të bëj, a kam gjynah?

Përgjigje: Gabim! Duhet të shkosh tek ai vendi derisa ta gjesh atë makinë që ke dëmtuar. Është haku i tjetrit, për hakun e tjetrit lutu sa të duash falu sa të duash, është haku i tjetri, ia ke dëmtuar makinën duhet ta gjesh atë makinë. Nëse ti tenton dhe mundohesh dhe nuk e gjen që nuk e gjen, pendohu tek Allahu dhe lutu tek Allahu për këtë njeri aq shumë sa të mendosh se ndoshta ia ke shlyer hakun këtij personi.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon