Nëse je polic, a lejohet t’ia falësh gabimin ndonjë shoferi kur gabon?

Pyetje: Nëse je polic, a lejohet t’ia falësh ndonjë shoferi kur bën ndonjë gabim të vogël në qarkullim?

Përgjigje: Lejohet, policët duhet t’i falin njerëzit, por nëse gabimi është i keq apo i përsëritur e kanë haram që t’i falin. Pra, policët e kanë haram t’i falin njerëzit nëse bëjnë gabime të përsëritura ose gabime të rrezikshme, por nëse është një gabim që deri diku ka një hapsirë për ta falur le t’i falin, se po i falën njerëzit do t’i fali dhe ata Zoti.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon