A mund të ndjekë një femër këshilla mjekësore për të mbetur shtatëzëne me binjakë?

Pyetje: A mund të ndjekë një femër këshilla mjekësore, klinikale, mjekësi alternative, që të mbesë shtatzënë me binjakë?

Përgjigje: Lejohet, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Përderisa është brenda mjekësisë, përderisa është brenda asaj që është e mundur me atë që Zoti i ka mësuar njeriut, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht, lejohet.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon