Cila është gjinia e Engjëjve (Melaikeve)? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Pyetje: Kemi pasur debat mes njëri-tjetrit në lidhje me melaiket (engjëjt) se cila është gjinia e tyre, cili është gjykimi i islamit?

Përgjigje: Melaiket nuk kanë gjini, pasi nuk janë krijesa që riprodhohen. Pra nuk kanë gjini, janë krijesa pa gjini.
Dr. Imam Ahmed Kalaja