Allahu e mëshiroftë atë njeri i cili i fal katër rekat para ikindisë!

…Kur thuhet katër rekate para ikindisë, ka për qëllim farzin pasi është thirrur ezani. “Allahu e mëshiroftë atë njeri që i fal katër para ikindisë”, pra, ka për qëllim para farzit të ikindisë jo para ezanit, para ikindisë nënkupton para farzit të ikindisë, pra pasi ësjtë thirrur ezazni i ikindisë, ose mbasi ka hyrë koha e ikindisë.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon