A i sprovon Zoti Melaiket (engjëjt) ashtu si njerëzit?

Pyetje: A mund të di se a i sprovon Zoti melaiket (engjëjt) sikur njerëzit?

Përgjigje: Jo. Melaiket janë krijuar nga drita (nuri), i binden Zotit, e adhurojnë dhe nuk janë si bota e njerëzve përsa i përket sprovës, pasionit, dëshirave, epsheve. Janë krijuar vetëm për adhurimin e Zotit, pra nuk e kanë melaiket sprovë. Melaiket janë të programuara, të krijuara të atillë që janë vetëm për adhurim, nuk sprovohen melaiket siç sprovohen njerëzit.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon