A është e vërtetë se disa sende personale të profetit Muhamed, alejhi selam, ndodhen në muzeun e Turqisë?

Pyetje: A është e vërtetë se disa sende personale të profetit Muhamed, alejhi selam, ndodhen në muzeun e Turqisë?

Përgjigje: Shpresohet të jenë të vërteta. Në fenë tonë ka diçka që quhet transmetim dhe zinxhir transmetimi. Nuk mund të besohet asgjë në fenë tonë pa pasur zinxhir transmetimi. Kështu që, pse janë ato në Turqi kjo nuk do të thotë se i bën të vërteta, mund të jenë të vërteta, mund të mos jenë. Allahu e di më së miri. Nëse ka zinxhir transmetimi për të absolutisht janë të pranuara dhe të pa diskuskutueshme. E gjithë meseleja kthehet tek zinxhiri i transmetimit. “Po pse do ta nxjerrin zinxhirin e transmetimit aty ata?” S’e di. Unë nuk mbuloj pjesën teologjike dhe juridike dhe shkencore të kësaj gjëje, unë pyetem dhe përgjigjem.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon