A është e vërtetë se nëse të thyhet pasqyra do të shkojë 7 vjet ters?

Pyetje: Mua më është thyer pasqyra pa dashur dhe dikush më ka thënë që do të të eci 7 vite ters, a është e vërtetë?

Përgjigje: Këto lloj gjërash janë gjëra që me të vërtetë e meritojnë emrin zakone prapanike, këto gjëra janë shpifje, përralla, besëtytni, besime supersticioze me të cilat islami bie ndesh dhe të cilave islami u ka shpallur “luftë”. Nuk i pranon islami këto gjëra dhe se një musliman absolutisht nuk mund të ndikohet nga falle të tilla, nga besëtytni të tilla, nga gjëra të tilla.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon