A duhet të paguajmë zekat për paratë që na kanë borxh?

Pyetje: A duhet të paguajmë zekat për paratë që na kanë borxh?

Përgjigje: Paratë që na kanë borxh janë dy llojesh: para të sigurta që ne nuk kemi dyshim është njësoj sikur t’i kemi në shtëpinë tonë, për këto jepet zekat. E nëse paraja nuk është e sigurtë, apo borxhi është prej atyre borxheve që vonohen shumë dhe shtyhen shumë, atëherë këto nuk llogariten dhe nuk jepet zekati për to.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon