Si të ruhemi nga ziliqarët?

Përgjigja: Mënyra më e mirë për t’u ruajtur nga ziliqarët është, mbaji mend këto tre këshilla: e para, kërkoi ndihmë Zotit (thuaj suren Felek), kërkoi mbrojtje Zotit që të të ruajë Zoti, se çfarëdo që të bësh ti ziliqari ka zënë pritë, mizë po të kapësh ti thotë: “E kapi.”

Ai mund të ketë marrë aeroplan për vete, mund të ketë marrë një avion, nuk i duket asgjë përballë asaj mizës tënde, gjithë stresi i tij është tek miza jote. E pra gjë, duhet t’i kërkosh mbrojtje Zotit, vetëm Zoti mund të të bëjë derman me këta njerëz. E dyta, mos i ekspozo të mirat e tua përballë këtyre njerëzve. I them njëherë një vëllai që i tregonte të mirat në mexhlise dhe në takime, i them: “O vëlla, mos i trego.” Për Zotin e Madh, uAllahi bilahi, në përgjithsi dhe në të shumtën e rasteve, të gjitha gjërat që i ka treguar nëpër takime kanë dalë dështim.

Mos i ekspozo! Mund të jetë ai që ke përballë ziliqar dhe mund të jetë ai që ke përballë dashamirës, por mahnitet dhe të këput njësoj si ziliqari. Mos i ekspozo! Nëse ata mund të përballen me suksesin tënd apo me të mirën tënde mos ua zmadho, thuaji ndonjë gjw të tillë si: “UAllahi inshaAllah po bëhet, por duket keq puna.”, thuaji diçka të tillë, aty e kënaq atë dhe e shuan zjarrin e zilisë së tij. Kur i thua: “Po mor po u bë, por me të thënë të drejtën përsëri akoma…” Aty thotë ai: “Ahh, më duket se s’qenka bërë akoma.” dhe i bie zjarri.

E treta, bëji dhurata. Ia shuan zjarrin e zilisë, merre qerase, bëji ndonjë dhuratë, dërgoi ndonjë gjë, s’ka problem. Sepse në momentin që shkon dhurata shuhet energjia negative, shuhet zjarri. Këto tre gjëra mbaji mend!
Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon.