Si ta kuptojmë një sprovë që na godet, ka ardhur si falje të na falen gjynahet apo të na udhëzojë?

Pyetje: Si ta kuptojmë një sprovë që na godet nëse ka ardhur që të na fali apo të na udhëzojë?

Përgjigje: Çdo sprovë e ka këtë mision, që të na falë Zoti mëkatet, që të na udhëzojë tek më e mira, tek më e drejta, që të na përmirësojë, që të na bëjë më të mirë, që të na ngrejë në gradë, që të na shtojë sevapet, që të na fali gjynahet e kështu me rradhë. Çdo sprovë e ka këtë gjë. Nuk është një kategori sprovash që vjen për të larë gjynhet, një tjetër që vjen për të ngritur gradët, një tjetër vjen si mëshirë etj. Të gjitha sprovat janë të kësaj kategorie, pra, falje mëshirë, sprovë, provë, ngritje gradësh, falje gjynahesh, e kështu me rradhë.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon