Pse disa njerëz vendosin një monedhë në kërthizë dhe hedhin ujë në vendin ku ka qëndruar i vdekuri? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Pyetje: Kam parë disa gra që pas vdekjes së ndonjë njeriu vendosin monedha metali në kërthizë dhe hedhin ujë në shtëpi në vendin ku ka qenë kufoma, a ka argument në islam kjo?

Përgjigje: Besëtytni dhe paganizma që unë nuk e di se nga i kanë marrë njerëzit, por faktikisht nuk ekziston për këtë argument as nga fjala e Zotit Kurani, as nga fjalët e Profetit (salallahu alejhi ue selam).

Dr. Imam Ahmed Kalaja