Nëse jemi në punë, a na lejohet të falemi me këpucë?

Pyetje: A lejohet që të falemi me këpucë në punë për shkak të rrethanave dhe pamundësisë për t’i hequr?

Përgjigje: Po lejohet nuk ka asnjë lloj problemi, madje kur i jepet mundësia muslimanit që të falet me këpucë apo me atlete le ta bëjë, sepse kjo është prej synetit.
Dr. Imam Ahmed Kalaja