Nëse doni t’ju falen gjynahet që keni bërë në një takim, mbylleni takimin duke thënë këto fjalë.

I Dërguari i Allahut, salallahu alejhi we selem, tha: “Nëse doni që t’ju falen gjynahet që keni bërë në një takim (pra keni folur jo mirë), atëherë mbylleni atë takim duke thënë: “Subhaneke All-llahumme we bihamdik, eshhedu en la ilahe il-la ente, estagfiruke we etubu ilejek.” Kush e thotë këtë fjali mbasi ka ndenjur në një takim apo në një mexhlis Zoti i Madh do t’ia fali çfarë mund të ketë thënë në takim, apo rrëshqitjet që mund të ketë bërë gjatë atij takimi.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon