Cilat janë suret që lexohen çdo Xhuma? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Pyetje: Cilat janë suret që lexohen çdo të xhuma?

Përgjigje: Suretu el-eala dhe suretu el-gashijeh, ngaqë në përgjithësi Pejgamberi, salallahu alejhi we selam, për ditë xhumaje lexonte këto dy sure, el-eala dhe el-gashijeh, sepse në këto dy sure faktikisht ka disa urtësi që nëse i kupton njeriu i mjaftojnë si këshillë dhe si mësim për gjatë gjithë javës.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon