Çfarë lutje preferohet kur vizitojmë prindërit tanë që kanë ndërruar jetë?

Pyetja: Çfarë lutje preferohet kur vizitojmë prindërit tanë që kanë ndërruar jetë?

Përgjigja: Kur vizitojmë njerëzit tanë në varreza ka dy gjëra: e para bëjmë lutjen e varrezave. Pra kur futemi në varreza themi: “Es-selamu alejkum ehled-dijari minel-mu’minine vel-muslimin, ue inna inshaaAll-llahu bikum lahikun, entum lena selef ue inna inshaaAll-llahu bikum lahikun, jegfirullahu lena ue lekum.” Kjo është lutja që bëhet kur futesh në varreza, edhe nëse varreza është e përzier siç ndodh në Tiranë apo në disa qytete të Shipërisë që janë të përziera, bëhet e njëjta lutje, sepse i shkon vetëm besimtarëve dhe muslimanëve. Ndërsa kur shkon tek varri që po viziton i afërm apo dikush tjetër ti i lutesh Zotit për personin: “Zot fale, Zot mëshiroje, Zot bëja varrin kopsht prej kopshteve të Xhenetit, o Zot ngrija gradët sa më lart në Xhennet, o Zot falja gjynahet, pastroje nga gjynahet, lartësoje!” Pra lutje dhe dua që atij të vdekurit inshaAllah i bëjnë dobi në momentin që ti lutesh për të. Dr. Imam Ahmed Kalaja