A po jetojmë në kohën që ka paralajmëruar Islami mbi vrasjet dhe njerëzit nuk e dinë pse vriten?

Pyetja: A është i saktë hadithi: “Do të vijë një kohë kur vrasësi nuk e di pse ka vrarë dhe i vrari nuk e di pse është vrarë.” ?

Përgjigja: Po hadith i saktë, transmeton imam Muslimi. “Do të vijë një kohë ku nuk din vrasësi pse ka vrarë dhe i vrari përse është vrarë.” Dhe kjo është ajo koha e sotme domethënë ku popuj vriten, zhduken, shfarosen; as ata nuk e dinë se pse po vriten, po edhe vrasësit e tyre dhe shfarosësit e tyre, apo pushtuesit e këtyre vendeve; flas për forcën ushtarake pavarsisht se ata zbatojnë urdhërat e dikujt tjetër dhe janë në orientimin e dikujt tjetër, po ata vetë po ta dinin se çfarë po bëjnë kurrë nuk do ta ndërmerrnin një hap të tillë.
Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon.