A mund ta përdorim ujin zem zem për shumë qëlime, apo duhet ta përdorim vetëm për një qëllim?

Pyetje: A mund ta përdorim ujin zemzem për shumë qëllime apo duhet vetëm për një qëllim?

Përgjigje: S’ka ardhur ndonjë kufizim. Ka thënë Profeti, salallahu alejhi we selem: “Uji i zemzemit për çfarë qëllimi dhe synimi të pihet.” Nuk ka thënë për një, për dy, për shtatë, për pesëmbëdhjetë, s’ka lidhje. Pra, sado qëllime që të ketë njeriu kur pi ujin e zemzemit, të gjitha inshaaAllahu teala, Zoti ka për t’ia realizuar.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon