A lejohet t’i mbledhim rrobat e lara pasi të ketë perënduar dielli apo është keq? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Pyetja: Nëse i kemi të ndera rrobat për tharje dhe i zë perëndimi i diellit, a lejohet që t’i marrim apo duhet t’i lëmë deri në mengjes? Pasi kam dëgjuar që nëse i zë perëndimi i diellit nuk lejohet që t’i marrësh apo t’i fusësh në shtëpi.

Përgjigja: Një nga pyetjet e shumta, faktikisht këto pyetjet e besëtytnive, ose këto pyetjet e besimeve supersticioze tek ne janë shumë të ngulitura, domethënë pothuajse çdo dy ditë ose çdo ditë dëgjojmë diçka të re që është besëtytni ose është besim supersticioz, por që njerëzit e besojnë, e transmetojnë, e transferojnë nga brezi në brez.

Ndër këto pyetje thotë: “Nëse i kemi të ndera rrobat për tharje dhe i zë perëndimi i diellit, a lejohet që t’i marrim apo duhet t’i lëmë deri në mengjes? Pasi kam dëgjuar që nëse i zë perëndimi i diellit nuk lejohet pastaj që t’i marrësh dhe t’i fusësh në shtëpi.” Normalisht që kjo është pjesë e atyre besëtytnive, si të gjitha besëtytnitë e tjera që islami i ka refuzuar, madje njeriu nuk mund të jetë musliman i vërtetë derisa t’i refuzojë të gjitha besëtytnitë.

Çfarë quhet besëtytni? Besimi në diçka, ose të besuarit se kryerja e një veprimi apo e një procedure të caktuar sjell fat apo mbarësi, apo sjell tersllik apo ia sjell jetën mbrapsh etj., gjëra për të cilat nuk ka argument nga fjala e Zotit ose nga fjala e të dërguarit të Tij Muhamedit (salallahu alejhi ue selam), atëherë kjo gjë ose ky akt quhet besëtytni ose besim supersticioz dhe islami normalisht që këto gjëra i refuzon. Njeriu nuk mund të jetë musliman i vërtetë dhe i pastër derisa të jetë i pastër ndaj këtyre gjërave. Kështu që nuk ka asnjë lloj gjëje fetarisht, mund t’i marrësh rrrobat t’i fusësh brenda edhe pas perëndimit të diellit.
Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon.