A lejohet leximi i Kuranit nëpërmjet telefonit dhe cilat sure i shkojnë të vdekurit?

Pyetje: Kam dy pyetje, a mund të lexoj Kur’an nëpërmjet telefonit dhe cilat sure nga Kur’ani i shkojnë të vdekurit?

Përgjigje:

(A mund të lexoj Kur’an nëpërmjet telefonit?)

Absolutisht, nuk përbën asnjë lloj problemi, nuk është patjetër që kur lexohet Kur’ani duhet të lexohet në libër, mund të lexohet edhe në aplikacion.

(Cilat sure nga Kur’ani i shkojnë të vdekurit?)

Nuk ka ndonjë argument në fenë tonë për një sure specifike që shkon sevapi për të vdekurin. Çdo pjesë e Kur’anit në qoftë se e lexon fëmija për prindërit e tij, ose bijtë, bijat, nipërit, mbesat, nuk ka problem. Ndërsa për njerëzit e tjerë është çështje medh’hebesh, ka prej medh’hebeve që e lejojnë dhe ka prej medh’hebeve që thonë nuk ka argument dhe ky është mendimi më i saktë.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon