A lejohet falja e namazit me rroba pune?

Pyetje: A lejohet që të falemi me rrobat e punës tek puna?

Përgjigje: Kur themi ne që rrobat duhet të jenë të pastërta, nënkutohet që duhet të jenë të pastërta nga papastërtitë dhe nuk kemi për qëllim që të jenë pa pluhur, të jenë pa baltë, të jenë pa vaj, të jenë pa bojë, apo me diçka tjetër që merret personi, s’ka lidhje. Kështu që mund të falet njeriu me rrobat e punës nuk ka asnjë lloj problemi, nëse përlyerja nuk është përlyerje pisllëku që nuk lejon faljen e namazit, por nëse është papastërti me kuptimin e pisllëkut: baltës, pluhurit apo kimikateve që mund të përdorë personi nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht.

Allahu e di më së miri!

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon