A ka ndonjë domethënie në Islam se pse qeshin fëmijët e porsalindur?

Pyetje: A ka ndonjë domethënie në islam se pse qeshin fëmijët e porsalindur?

Përgjigje: Nuk është se ka ndonjë gjë sipas islamit për këtë temë. Thonë njerëzit që shohin melaiket etj., nuk ka argument për këtë punë. Por unë besoj se është diçka e natyrshme dhe normale, edhe ata kanë botën e tyre që qeshin.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon