A është keq të mbjellim drogë?

Pyetja: A është keq të mbjellim drogë,sepse prej hallit e kemi?

Përgjigja: Po, është keq të mbjellësh drogë edhe pse ke halle, mundohu që t’i zgjidhësh hallet nëpermjet hallallit, nëpërmjet asaj që është e lejuar dhe jo nëpërmjet haramit. / Dr. Imam Ahmed Kalaja. Kliko këtu për të shikuar videon.