A është i lejuar të konsumohet mishi i viçit i cili nuk është therur sipas kushteve të Islamit?

Pyetje: A është haram të konsumojmë mish viçi i cili nuk është i therur sipas kushteve të islamit?

Përgjigje: Po është haram, në qoftë se nuk është prerë sipas kushteve të islamit është haram, edhe nëse është mish gjeli i cili nuk është therur sipas kushteve të islamit është haram. Pra, s’ka lidhje nëse është viç, apo është lopë, apo është dem, apo është buall, nëse nuk është i therur sipas kushteve të islamit bëhet haram.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon