Vëllai që jepte zekatin! – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Një ditë isha në Korçë dhe njëri prej tregtarëve të Korçës tregonte se e kishte pasur koliben në vitin 1997 në trotuarin kryesor dhe kjo kolibe ishte e ndarë në dy pjesë, gjysma e kolibes ishte malli i tij që ai tregtonte dhe gjysma e kolibes ishte bosh. Kur ndodhën trazirat e ‘97-ës. Që ia bëmë vetes nuk na e bëri Zoti. Vijnë ata që prishnin gjithçka e vidhnin gjithçka etj. , vijnë tek kjo kolibja dhe e hapin gjysmën që ishte bosh. E hapën, e panë që është bosh, e lanë dhe ikën e vazhduan në dyqane të tjera. Tha tregtari: “Asnjëherë nuk kam lënë pa e dhënë Zekatin.” Garanci prej Zotit të Gjithësisë, e këtë ta bëj për të kënaqur Zotin e Gjithësisë, Krijuesin tim.
Dr. Imam Ahmed Kalaja
Kliko këtu për të shikuar videon