Shërim dhe ilaç për zemrat…!

O ju njerëz, ju ka ardhur këshilla nga Zoti, ju ka ardhur një këshillë nga i Madhi Zot, ai (Kur’ani) është ilaç dhe shërim për zemrat, për gjokset, për shpirtrat, ai është udhëzim dhe mëshirë për ata që besojnë. Jemi të privilegjuar! Ata që e besojnë këtë libër janë shumë të privilegjuar, se përveç dritës dhe udhëzimit që marrin nëpërmjet tij marrin dhe ilaçin e shpirtit, kurimin e problemeve të zemrës. Aty është mëshira e Zotit e fshehur dhe aty është drita dhe udhëzimi për çdo njeri.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon