Puna më e mirë që mund të bësh në jetën e kësaj bote! – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Tregon Abdullah Ibn Mesudi, thotë: “E pyeta Pejgamberin (salallahu alejhi ue selam) dhe i thashë: ‘O Pejgamber i Zotit, cila është puna më e mirë që mund të bëjë njeriu në jetën e kësaj bote?’, tha Pejgamberi: ‘Ta falësh namazin në kohë.’, i thashë: ‘O Pejgamber i Zotit, po pas namazit në kohë çfarë vjen?’, tha: ‘Bamirësia ndaj prindërve.’ “

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon.