Çfarë funksioni ka njeriu në këtë botë ? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Çfarë funksioni ka njeriu në këtë jetë? Përse jeton? Shumë prej njerëzve thonë që njeriu jeton për të bërë qejf, për të kaluar jetën dhe pastaj çdo gjë mbaron. E kanë zhvlerësuar njeriun më poshtë sesa një shapkë e cila e ka një detyrë, e ka një punë dhe e ka një mision. E kanë zhvlerësuar njeriun më shumë sesa një facoletë, e cila në fund të fundit e ka një mision për të cilin funksionon. E ky njeri të cilit i është vënë në shërbim gjithçka dhe Zoti (xhele xhelaluhu) i ka dhënë fuqi dhe mprehtësi për të vënë në shërbim gjithçka del pa mision, pa mesazh dhe pa detyrë. A mund të jetë kjo normale?!

Më të mençurit e tyre thanë që njeriu ekziston për faktin se duhet të krijojë familje dhe duhet të jetojë aq sa duhet të jetojë. E ne ju thamë më të mençurve të tyre: “A mund të na jepni dallimin mes njeriut dhe kafshës në fund të fundit?” Për këtë arsye dhe i Madhi Zot i përgjigjet kësaj pyetje në Kuran kur thotë: “A mos vallë kujtuat se jeni krijuar kot e se një ditë nuk do të ktheheni tek Zoti për të dhënë llogari?! I Dëlirësuar është Allahu që të bëjë gjëra kot dhe pa urtësi brenda. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij. Ai është Pronari i Fronit bujar.”

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon