Trembem shumë natën, çfarë duhet të bëj?

Pyetje: Trembem natën, çfarë duhet të bëj?

Përgjigje: Fal namazin rregullisht, fal synetet, bëj dhikrin, lexo Kur’an, bëj dua, bëj dhikrin përpara gjumit, fërkohu me felekun, me nasin, me ihlasin; edhe inshaAllah nuk do të kesh më gjë me shpresë të Allahut.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon