Nëse Imamit i zbulohet aureti, çfarë gjykimi ka për namazin e xhematit?

Pyetje: Nëse imamit i zbulohet aureti pa dashje, çfarë gjykimi ka për namazin e xhematit?

Përgjigje: Asgjë, imami në rregull dhe xhemati në rregull, sepse kur gjëja bëhet pa dashje, gabimisht, bëhet pa dëshirë, s’ka asnjë lloj problemi. Pra, fetarisht çdo gabim që bëhet në namaz që behet pa dashje, pa vetëdije është i falur edhe nëse e bën imami edhe nëse e bën xhemati. Pra, nuk ka lidhje fare kjo.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon