Çfarë duhet të themi në momentin që bie tërmet ?

Pyetje: Çfarë duhet të themi në momentin që bie tërmet?

Përgjigje: Gjëja më e mirë që mund të thuhet është: “La ilahe il-lallah”. Nëse ka gjë që mund ta qetësojë qiellin dhe tokën është: “La ilahe il-lallah”. Nëse ndodh diçka në atë moment dhe ti je duke thënë: “La ilahe il-lallah”, kjo është dasma e vërtetë e jetës së njeriut. Momenti më i mirë i jetës është që të të dali shpirti duke thënë: “La ilahe il-lallah”. Kështu që, gjëja më e mirë në rast tërmeti është shehadeti, teuhidi, njësimi i Allahut, xhele xhelaluhu.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon