A lejohet që ta varim emrin e Allahut në muret e shtëpisë?

Pyetja: A lejohet që ta varim emrin Allah në muret e shtëpisë?

Përgjigja: Nuk ka asnjë lloj problemi, asnjë lloj problemi nuk ka, Allah, Muhammed, nuk ka asnjë problem. Suret e Kuranit janë ato të cilat janë diskutuar, sepse kanë thënë që Kurani nuk ka zbrit për t’u zbukuruar me to muret, e nga kjo, pra thonë që nuk është e pëlqyeshme një gjë e tillë, as nuk këshillohet as nuk preferohet një gjë e tillë. / Dr. Imam Ahmed Kalaja. Kliko këtu për të shikuar videon.