A e dini këtë dua, lutje? Mësojeni!

Zoti i Madh e mësoi Pejgamberin, salallahu alejhi we selam, që të thotë: “All-llahumme inni eseluke hubeke ue hube men juhibuke uel amel eledhi jusiluni ila hubik.”

“O Allah o Zot, kërkoj prej Teje që të fitoj dashurinë Tënde! O Allah o Zot, kërkoj prej Teje që të më duash! O Allah o Zot, më mundëso dashurinë e atyre që të duan Ty (pra, ti dua unë ata dhe të më duan ata mua)! O Allah o Zot, më mundëso punë, vepra dhe sjellje që më mundësojnë dashurinë tënde!”

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të shikuar videon